"Social Middleman"

Greup

About me

"In hetgeen waar je plezier aan beleeft is oneindige energie te halen"

Greup.net staat voor het activeren van de leefomgeving door samen te werken aan een sport-, muziek of cultuur project. Door het samen brengen van personen met verschillende kwaliteiten wordt het project ondersteund tijdens opzet of uitvoering. Hierdoor worden talenten herkenbaar voor de omgeving. Daarnaast ontstaat er een plezierige sfeer binnen de organisatie, waardoor samenwerking blijvend is.

Robert-Jan Greup

Portfolio

Waar ik oneindige energie uit haal

Contact

Hoe ik oneindig door blijf gaan